هوشمند سازی ساختمان چیست

هوشمند سازی ساختمان چیست

ساختمان هوشمند سیستم مدیریت هوشمند ساختمان عبارتند ازحسگر ها (Sensors)

 

سنجش پارامتر های محیطی و ارسال آن ها به پردازش گر توسط حسگر ها یا سنسور ها صورت می گیرد. نمونه هایی از این اطلاعات شامل درجه حرارت، رطوبت و فشار است. میزان نور در محیط، درصد گاز های موجود در فضا، حضور یا عدم حضور افراد در سالن و …

 

انواع حسگر ها در سیستم هوشمند سازی ساختمان عبارتند از

 

حسگر های امنیتی و مراقبتیحسگر های اعلام آتش سوزیحسگر های کنترل ترددحسگر های حرکتیحسگر های نورحسگر های بادحسگر های رطوبتحسگر های نشتی گاز و آب

 

کنترل کننده ها (Controllers)

 

به طور کلی وظیفه کنترل کننده ها دریافت دیتاهای مربوطه از حسگر ها است. و صدور فرامین لازم با توجه به طراحی و نرم افزار داخلی آن ها است.

 

سه نوع کنترل کننده در سیستم هوشمند سازی ساختمان وجود دارد که عبارتند از

 

کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی (PLC). Programmable Logic Controllersکنترل کننده های سیستم / شبکه. System/Network Controllersکنترل کننده های ترمینال. Terminal Unit Controllers

 

کنترل کننده های ترمینال برای کنترل روشنایی، فن کویل، پمپ های حرارتی و … مناسب هستند.

 

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.

Footer-Contact us

Need to contact us? Call or email us:

You are here: Home هوشمند سازی ساختمان چیست